Xuất khẩu sang các thị trường khó tính tăng tích cực nhờ EVFTA, CPTPP

Xuất khẩu sang các thị trường khó tính tăng tích cực nhờ EVFTA, CPTPP

Sau khi các Hiệp định EVFTA và CPTPP có hiệu lực, xuất khẩu sang EU đạt khoảng 15,38 tỷ USD, tăng khoảng 1,6% so với cùng kỳ năm 2019. Còn xuất khẩu sang Canada đạt 4,35 tỷ USD, tăng gần 12%; sang Mexico đạt 3,17 tỷ USD, tăng 12,2%.  

Kết nối với chúng tôi