Xúc tiến thương mại cho hàng Việt tại thị trường trong nước

Xúc tiến thương mại cho hàng Việt tại thị trường trong nước

Các hội chợ tôn vinh hàng Việt, đưa hàng Việt về nông thôn, về các chợ truyền thống nhằm phát triển mạnh mẽ hàng Việt tại thị trường nội địa được tổ chức liên tiếp bắt đầu từ ngày 8 và kéo dài trong suốt tháng 7/2019.  

Kết nối với chúng tôi