VnCharm - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Tự hào việt

Doanh nghiệp Trung Quốc muốn đưa gạo Việt vào siêu thị

Doanh nghiệp Trung Quốc muốn đưa gạo Việt vào siêu thị

Doanh nghiệp Trung Quốc muốn đưa gạo Việt vào siêu thị. Đây là thông tin từ phía các doanh nghiệp Trung Quốc trong đợt khảo sát thị trường gạo tại các tỉnh phía nam trong những ngày gần đây.