VnCharm - Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Tự hào việt

20 - 22/7/2016: Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Singapore năm 2016

20 - 22/7/2016: Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Singapore năm 2016

Nhằm hướng tới xây dựng kinh tế bền vững giữa doanh nghiệp Việt Nam – Singapore. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Singapore năm 2016 với mục tiêu đẩy mạnh hợp tác kinh doanh với các nhà lãnh đạo...