VỤ HÀNH TÍM 2015 - 2016: ĐẦU RA VẪN KHÁ NAN GIẢI

VỤ HÀNH TÍM 2015 - 2016: ĐẦU RA VẪN KHÁ NAN GIẢI

Hành tím vốn là cây trồng truyền thống và được xem là cây xóa đói giảm nghèo của người dân vùng biển thị xã Vĩnh Châu. Tuy nhiên, trong hai niên vụ gần đây, thị trường tiêu thụ bất ngờ bị “tắc ngẽn”, đẩy giá bán xuống rất thấp (có...

Kết nối với chúng tôi