Ra mắt thương hiệu nông đặc sản 'Ruộng nhà mình'

Ra mắt thương hiệu nông đặc sản 'Ruộng nhà mình'

Thương hiệu “Ruộng nhà mình” sẽ giúp tối ưu hóa giá trị, tạo ra lợi thế cạnh tranh về chất lượng và giá thành cho sản phẩm, tạo cơ hội cho người tiêu dùng tiếp cận các nông sản an toàn, chất lượng...

Kết nối với chúng tôi