Bộ Công Thương cấp Chứng thư xuất khẩu qua Internet cho hàng dệt may sang Mexico

Bộ Công Thương cấp Chứng thư xuất khẩu qua Internet cho hàng dệt may sang Mexico...

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, Hiệp định Đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là một hiệp định tự do thế hệ mới có mức độ cam kết rất sâu, rộng. Các nước trong khối...

Kết nối với chúng tôi