Tiềm năng phát triển cây bơ ở Việt Nam

Tiềm năng phát triển cây bơ ở Việt Nam

Trái bơ rất tiềm năng trên thế giới nhưng chỉ phù hợp với một số vùng địa lý nhất định. Trung Quốc, Thái Lan là đối thủ lớn của nông sản Việt Nam nhưng không trồng được bơ.

Kết nối với chúng tôi