Mộc Châu Milk chính thức là đơn vị thành viên của Vinamilk

Mộc Châu Milk chính thức là đơn vị thành viên của Vinamilk

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, đơn vị sở hữu thương hiệu Mộc Châu Milk chính thức trở thành một đơn vị thành viên của Vinamilk. Sự hợp tác này được kỳ vọng mở ra một giai đoạn phát triển...

Kết nối với chúng tôi