Xuất khẩu gạo tăng, triển vọng mở thị trường mới

Xuất khẩu gạo tăng, triển vọng mở thị trường mới

Theo Sở Công thương TP Cần Thơ, kim ngạch xuất khẩu gạo trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 262 triệu USD, tăng gần 20% so cùng kỳ với sản lượng xuất khẩu hơn 638.000 tấn so cùng kỳ năm 2016.

Kết nối với chúng tôi