Nâng cao chất lượng cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'

Nâng cao chất lượng cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'...

Sáng ngày 19/6, Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức tọa đàm "Nâng cao chất lượng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" góp phần phục hồi nhanh và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19.    

Kết nối với chúng tôi