Đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa huyện Kim Bôi

Đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa huyện Kim Bôi

Tiếp tục triển khai chương trình Đưa hàng Việt về vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa tại huyện Kim Bôi, từ ngày 16 18/9, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch đã tổ chức Phiên chợ Đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu,...

Kết nối với chúng tôi