Nông sản Việt Nam lên kệ 190 quốc gia nhưng ý thức sản xuất vẫn kém

Nông sản Việt Nam lên kệ 190 quốc gia nhưng ý thức sản xuất vẫn kém...

Trong báo cáo gửi tới Kỳ hợp thứ 8 Quốc hội khoá 14 về công tác mở cửa thị trường xuất khẩu nông lâm thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ghi nhận nhiều kết quả đạt được trong tháng 10 năm 2019.  

Kết nối với chúng tôi