Hỗ trợ tối đa doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang thị trường EU

Hỗ trợ tối đa doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang thị trường EU...

Với Hiệp định EVFTA, sau khi được ký kết và có hiệu lực, các mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu (XK) của Việt Nam sẽ có thể tiếp cận được một thị trường đầy tiềm năng với dân số hơn 500 triệu người và GDP đạt 15.000 tỷ...

Kết nối với chúng tôi