Tôn vinh Thương hiệu Việt uy tín lần thứ 15

Tôn vinh Thương hiệu Việt uy tín lần thứ 15

Chiều 6/12, Trung tâm Nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức “Diễn đàn kết nối Thương hiệu; Lễ tôn vinh Thương hiệu Việt uy tín lần thứ 15 và Thương hiệu phát triển bền vững năm 2019”...

Kết nối với chúng tôi