Thương mại điện tử: Ưu tiên phát triển ứng dụng tiên tiến

Thương mại điện tử: Ưu tiên phát triển ứng dụng tiên tiến

Xác định thương mại điện tử (TMĐT) là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế số, thời gian qua, Bộ Công Thương đã và đang triển khai các kế hoạch tổng thể về phát triển TMĐT cho từng giai đoạn.

Kết nối với chúng tôi