Cần làm gì trong 6 tháng đầu ở Bí quyết lựa chọn khi nhận được hai công việc cùng lúc việc mới?

Cần làm gì trong 6 tháng đầu ở Bí quyết lựa chọn khi nhận được hai...

Bạn rất vui mừng vì một lúc nhận được cả hai lời mời làm việc sau các vòng phỏng vấn đầy gay go. Tuy nhiên, bước tiếp đến bạn lại rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan khi phải chọn một trong hai. Làm thế nào để có thể...

Kết nối với chúng tôi