Gần 400 gian hàng tham gia VTG 2016

Gần 400 gian hàng tham gia VTG 2016

Triển lãm quốc tế lần thứ 16 về máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu ngành công nghiệp dệt và may - VTG 2016 sẽ được diễn ra từ ngày 23-26/11/2016, do Công ty triển lãm quốc tế Chan Chao tổ chức.

Kết nối với chúng tôi