Nestlé Việt Nam: Hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững

Nestlé Việt Nam: Hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững

Cho tới nay, tất cả các nhà máy do Tập đoàn Nestlé (Thụy Sỹ) đầu tư và đang vận hành tại Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu không chất thải ra môi trường trong sản xuất. Công ty cũng cam kết, tái chế và tái sử dụng 100% bao...

Kết nối với chúng tôi