Bộ Công Thương hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ vải thiều Bắc Giang tại thị trường trong nước và quốc tế

Bộ Công Thương hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ vải thiều Bắc Giang tại thị trường...

Với mục tiêu đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ vải thiều của tỉnh Bắc Giang ở thị trường trong nước và quốc tế trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 6/6/2020, UBND tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát...

Kết nối với chúng tôi