Sâm Ngọc Linh – Thương hiệu quốc gia

"Sâm Ngọc Linh là quốc bảo của Việt Nam" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu như vậy khi ông đang là Thủ tướng Chính phủ vào năm 2018. Ông cũng nhấn mạnh thêm: "Là quốc bảo thì phải đi liền với quốc kế dân sinh".

Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "b��nh h���i"

Không có kết quả nào cho từ khóa b��nh h���i

Danh mục sản phẩm