Xây dựng thương hiệu tôm Việt trên thị trường quốc tế

Xây dựng thương hiệu tôm Việt trên thị trường quốc tế

Mặc dù đã có những bước phát triển vượt bậc nhưng ngành tôm Việt Nam cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức về thị trường xuất khẩu và biến động giá tôm...

Kết nối với chúng tôi