Xây dựng nhãn hiệu “Nước mắm Cà Ná - Ninh Thuận”

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa tổ chức hội đồng tư vấn, xét duyệt dự án Xây dựng và Bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Nước mắm Cà Ná - Ninh Thuận” của HTX Chế biến nước mắm Cà Ná, huyện Thuận Nam.

Ông Huỳnh Văn Nhân, Chủ nhiệm HTX Chế biến nước mắm Cà Ná, cho biết Cà Ná nổi tiếng cả nước về nghề làm nước mắm truyền thống. Việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận sẽ tăng giá trị thương phẩm của nước mắm Cà Ná trên thị trường.

Việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận sẽ làm tăng giá trị thương phẩm của nước mắm Cà Ná

Năm 1999, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thông thường cho HTX Nước mắm Cà Ná. Tuy nhiên, sau đó, HTX này giải thể nên sản phẩm nước mắm của địa phương trở nên bấp bênh.

Bình luận của bạn