Thái Bình: Xây dựng thương hiệu lúa gạo tiềm năng

Tỉnh Thái Bình là địa phương có nhiều thế mạnh sản xuất lúa về điều kiện tự nhiên, khí hậu, hạ tầng thủy lợi và trình độ thâm canh. Tuy vậy, hiện nay mục tiêu sản xuất quy mô lớn, xây dựng thương hiệu lúa gạo Thái Bình hướng đến...

Kết quả tìm kiếm cho từ khóa "bia Sagota"

Bia Sagota - Bia của du lịch Việt Nam

09:29 - 23:07:2016

Hai năm trước, bia Sagota được trao giải thưởng The Guide Award của Tạp chí The Guide (thuộc Thời báo Kinh tế Việt Nam)

Danh mục sản phẩm