Xoài, thanh long, chôm chôm Việt Nam: Cơ hội vàng ở New Zealand

Xoài, thanh long, chôm chôm Việt Nam: Cơ hội vàng ở New Zealand

New Zealand đã trở thành thị trường tiêu thụ một số loại hoa quả có thế mạnh của Việt Nam như xoài, thanh long,... Sắp tới, với nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết và đi vào thực hiện, cơ hội để hàng Việt Nam vào New...

Kết nối với chúng tôi