Cơ Khí Việt Nam

Cơ khí Việt Nam là một ngành quan trọng, đóng vai trò nòng cốt trong nền kinh tế. Mặc dù còn nhiều khó khăn cả về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhưng các doanh nghiệp cơ khí Việt vẫn đã và đang từng bước vượt qua giai đoạn khủng hoảng để đưa những sản phẩm tốt nhất và giá thành rẻ đến với người tiêu dùng.  

Cơ khí Việt Nam là một ngành quan trọng, đóng vai trò nòng cốt trong nền kinh tế. Mặc dù còn nhiều khó khăn cả về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhưng các doanh nghiệp cơ khí Việt vẫn đã và đang từng bước vượt qua giai đoạn khủng hoảng để đưa những sản phẩm tốt nhất và giá thành rẻ đến với người tiêu dùng.

alt

Cơ khí Việt Nam là một ngành quan trọng, đóng vai trò nòng cốt trong nền kinh tế. 

Cơ khí Việt Nam là một ngành quan trọng, đóng vai trò nòng cốt trong nền kinh tế. Mặc dù còn nhiều khó khăn cả về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhưng các doanh nghiệp cơ khí Việt vẫn đã và đang từng bước vượt qua giai đoạn khủng hoảng để đưa những sản phẩm tốt nhất và giá thành rẻ đến với người tiêu dùng.

Số liệu của Tổng cục thống kê cho biết, cả nước có khoảng 3.100 doanh nghiệp (DN) cơ khí, với 53.000 cơ sở sản xuất, trong đó có gần 450 DN quốc doanh, 1.250 cơ sở sản xuất tập thể, 156 xí nghiệp tư doanh,... Sự phân bổ số lượng các DN nhà nước không đều, chủ yếu tập trung tại các thành phố Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng. Khoảng 50% cơ sở sản xuất cơ khí chuyên chế tạo, lắp ráp, còn lại chủ yếu là các cơ sở sửa chữa. Tổng số vốn của ngành cơ khí quốc doanh vào khoảng 360 – 380 triệu USD, tổng số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào ngành cơ khí vào khoảng 2,1 tỷ USD, trong đó, hơn 50% tập trung vào lĩnh vực lắp ráp ô tô, xe máy và các mặt hàng tiêu dùng khác.

Mặc dù còn nhiều khó khăn cả về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhưng các doanh nghiệp cơ khí Việt vẫn đã và đang từng bước vượt qua giai đoạn khủng hoảng để đưa những sản phẩm tốt nhất và giá thành rẻ đến với người tiêu dùng.

VnCharm

Bình luận của bạn