Đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp: Cần khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp

Đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp: Cần khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp...

Việc tổ chức các chuyến hàng Việt về vùng nông thôn, khu công nghiệp đã mang lại hiệu quả thiết thực; không chỉ giúp người dân tiếp cận hàng Việt Nam chất lượng, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu. Tuy nhiên, để hoạt động này được...

Kết nối với chúng tôi