VinMart, Masan và 'phương trình' người Việt dùng hàng Việt

VinMart, Masan và 'phương trình' người Việt dùng hàng Việt

VinMart chuyển giao hệ thống cho nhà sản xuất Masan có hơn 20 năm kinh nghiệm. Cả 2 doanh nghiệp, người chuyển giao và người nhận chuyển giao đều là những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất trong cả nước  

Kết nối với chúng tôi