Các đại biểu tham quan hoạt động trải nghiệm, kích cầu hàng tiêu dùng Việt Nam

Các đại biểu tham quan hoạt động trải nghiệm, kích cầu hàng tiêu dùng Việt Nam...

Tối 25/7, ngay sau Lễ khởi động Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2020, các đại biểu tham dự đã đi tham quan, trải nghiệm hoạt động kích cầu hàng tiêu dùng Việt Nam - một hoạt động nổi bật của Chương trình.

Kết nối với chúng tôi